Bibelen

 
 
 
Bibelselskapets utgave av 1930; tilrettelagt for søk ved Tore Vamraak

BokKapVers Tekst
EFE51 Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn,
  2 og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft.
  3 Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige,
  4 heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse.
  5 For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.
  6 La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;
  7 ha derfor ikke noget med dem å gjøre!
  8 For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -
  9 for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet -

Les videre i kapittelet...


Søk i Bibelen:
i