Publikasjoner

Tore Vamraak
  Curriculum Vitae
  Forskning
    Publikasjoner
  Verneplikt
  Programmering
  Slekt
  Søk
  Kontakt
Nedenfor gjengis en liste over noen av de publikasjoner ved FFI som jeg har utgitt / vært med på å utgi.

Disse publikasjonene kan bestilles fra FFIs bibliotek her.

ID Forfattere Tittel Utg.år
FFI/Rapport-2000/05788 HALVORSSEN Thomas L, VAMRAAK Tore Effekten av gjenkjøpsordningen på norsk forsvarsindustri 1990-1999 2000
FFI/Rapport-2001/04957 DALSEG Roger, VAMRAAK Tore, STEDER Frank Brundtland, KARLSEN Roy Kostnadsberegning av forsvarsstrukturer ved hjelp av KOSTMOD - forslag til forbedring av verktøy og arbeidsprosess 2002
FFI/Notat-2002/00520 VAMRAAK Tore Når forsvarsstrukturers ytelse har forskjellig dynamikk 2002
FFI/Rapport-2002/02637 HALVORSSEN Thomas L, VAMRAAK Tore Materiellvedlikehold i Forsvaret - norsk forsvarsindustris rolle (1995-2000) 2002
FFI/Notat-2002/03408 GULICHSEN Steinar, VAMRAAK Tore, STEDER Frank Brundtland KOSTMOD - teknisk forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser 2002
FFI/Rapport-2003/01657 GULICHSEN Steinar, VAMRAAK Tore MORSK (Modell for Raske Strukturkostnadsoverslag) - dokumentasjon 2003
FFI/Rapport-2004/01219 HALVORSSEN Thomas L, VAMRAAK Tore Materiellinvestering i Forsvaret - norsk forsvarsindustris rolle (1995-2002) 2004
FFI/Rapport-2005/00358 KJERNSBÆK Hans Martin, VAMRAAK Tore, BRUUN Tor Erling Materiellrelatert driftskostnadsvekst i Forsvaret 2005
FFI/Rapport-2006/00003 VAMRAAK Tore, BERG-KNUTSEN Espen Makroøkonomiske trender – Forsvaret i en makroøkonomisk ramme 1960–2040 2006
FFI/Notat-2006/01139 SKAULI Torbjørn, BLATNY Janet M, VAMRAAK Tore FFI 2016 – Refleksjoner omkring FFIs fremtid anno 2006 2006


http://tore.vamraak.no/publikasjoner.asp
Denne side er sist oppdatert: 21.11.2015
Tore Vamraak
Glostrupveien 7, 2013 Skjetten
Telefon 63 00 50 30 - 91 88 62 15
Tore@Vamraak.no - http://tore.vamraak.no/
cheap nhl jerseys maillot de foot pas cher www.fotballdrakter.org