Helle Henriksdtr UlfstandHelle Henriksdtr Ulfstand og Vilhelm Rud til Vognserup

Barn:
Peder Rud til Vognserup    ( - 1502)Søk etter andre slektninger


ASP-skriptene er laget av Tore Vamraak.