Kristina IngesdtrKristina Ingesdtr giftet seg 1095 med Harald (Mstitislav I) Valdemarsson

Barn:
Malmfrid Haraldsdtr


Foreldre og besteforeldre:

        Steinkil Ragnvaldsson
        |
    Inge I Steinkilsson
    |
Kristina Ingesdtr
    |
    Ragnhild (Helene) Torilsdtr
Søk etter andre slektninger


ASP-skriptene er laget av Tore Vamraak.