Ingrid SigurdsdtrIngrid Sigurdsdtr og Nevstein Halldorson

Barn:
Gudrun Nevsteinsdatter


Foreldre og besteforeldre:

        Halvdan Svarte Sigurdsson
        |
    Sigurd Syr
    |   |
    |   Ranesdtr
    |
Ingrid Sigurdsdtr
    |
    |   Gudbrand Kula
    |   |
    Åsta Gudbrandsdtr
        |
        Ulfhild
Søk etter andre slektninger


ASP-skriptene er laget av Tore Vamraak.